Direktionen for Sømandsstiftelsen Bombebøssen består af 9 medlemmer. 

Medlemmer af direktionen er pr. 2. oktober 2019. 

 

Formand for direktionen

Kammerherre, kommandør

Christian Anders Nørgaard, K1 / Ø - B

Indtrådt i direktionen 2 oktober 2019.

 

Kasseførende direktør

Advokat Gunnar Sørensen / Ø - B

Indtrådt i direktionen 18. august 2003.

 

Kaptajn Arne Fischer Henrichsen / G

Indtrådt i direktionen 15. oktober 1988. 

 

Arkitekt Jørgen Norden Sølling / B

Indtrådt i direktionen 17. januar 1992.

 

Kaptajn Villy Anton Vibe / R

Indtrådt i direktionen 1. juli 2019.

 

Sekretariatsleder Jan Fritz Hansen

Indtrådt i direktionen 20. november 2006. 

 

Tidligere Nationalbankdirektør Torben Nielsen, R1 / Ø - B

Indtrådt i direktionen 23. april 2007.                       

 

Direktør i Søfartsstyrelsen Andreas Nordseth

Indtrådt i direktionen 12. marts 2009.

                                              

Tandlæge Sophie Amalie Norden Fjellvang Sølling Barfoed                                       

Indtrådt i direktionen 1. maj 2017. 

 

 Direktionen er selvsupplerende og alle medlemmer af direktionen er jf. Bombebøssens fundats af 20. september 1844, efter indstilling, godkendt af Hendes Majestæt Dronningen.

 

 Symbol forklaring:

Ø = økonomiudvalg

B = byggeudvalg

R = revisionsudvalg

L = legatudvalg

G = godkendelsesudvalg

 

 Udover direktionen er der til den daglige drift fastansat et

Inspektørpar Ole og Jeannette Sjøstrøm - Ansat, 1. februar 2006