Sømandsstiftelsen Bombebøssens virkefelt:

 

Sømandsstiftelsen Bombebøssen er en selvejende institution, der

for egne midler, gaver m.v. giver delvis fribolig og forplejning til

ældre enlige sømænd og nogle få sømandsægtepar.

Sømandsstiftelsen Bombebøssen beboelser er ifølge fundatsen,

forbeholdt værdige søfolk over 60 år, som har sejlet på danske skibe i

minimum 10 år. For ophold i stiftelsen betales der et beløb til dækning

af udgifterne til driften af huset samt lys og varme. I 8 måneder af året

serveres middagsmad for de enlige beboere, dette gælder dog ikke for

beboere i husets to rums boliger for enlige.

 mens beboerne selv må sørge for

den øvrige forplejning.

Bombebøssen har en kongelig udnævnt direktion bestående af 9 medlemmer.

Direktionen har det overordnede ansvar for stiftelsen. Inspektøren er

direktionens repræsentant og ansvarshavende for at livet i Bombebøssen går, som

det skal på en hver måde.

Alle beboere kan, hvis der opstår problemer af forskellig art, trygt henvende

sig til inspektøren eller dennes hustru, og få den fornødne hjælp.

Eventuelle nye ansøgere kan ved henvendelse til inspektøren få udleveret et ansøgnings skema til stiftelsen.

 

Bombebøssens historie kort fortalt:

 


Sømandsstiftelsen Bombebøssen blev stiftet den 2. november 1819 af

kommandør Peter Norden Sølling.

Kommandør Sølling blev født i 1758 i Kristianssand i Norge af danske forældre og

kom som 12 årlig på Søkadetakademiet i København.. Efter endt uddannelse tog han på

langfart med de store handelskompagniers skibe og kom således til at sejle som kaptajn

på de store kina-farere. Han blev efter Englandskrigene ansat som Waterscout i

København, en stilling, som i dag kan sammenlignes med mønstringsbestyrerens.

Efter 1813 var de gyldne tider i dansk udenrigshandel forbi. Vi havde mistet flåden

i 1807og Norge i 1814, staten var gået bankerot i 1813 og dermed de store handels-

kompagnier. Der var ikke mere arbejde til de mange danske søfolk. Sølling mødte dem

i sit arbejde og det pinte ham meget at se, hvilken kummerlig tilværelse de havde.

Sølling var en handlingens mand, og da der var fundet en 200 punds bombe fra 1807

i Dybensgade, fik han den lavet om til en indsamlingsbøsse.

Han bad om Kongen, Frederik d. VI.s tilladelse til at samle penge ind til en stiftelse

for gamle veltjente sømænd og så startede indsamlingen.

Det var en Københavner begivenhed. Byen lå endnu indenfor voldene og alle vidste

hvad der foregik og ingen ville stå tilbage. Der blev afholdt koncerter og der blev skænket

mange penge, helt ovre fra De Vestindiske Øer kom der bidrag. De danske søofficerer

gav 1 % af deres løn og mange, mange mennesker gav til det gode formål. Som Sølling

sagde” ikke kobberslanter, men sølv og guld”, og det fik han.

Der kom så mange penge ind, at man i 1821 for nogle af renterne startede med at leje sig

ind hos ankersmedemester Lund på Wilders plads. Her kunne i 2 værelser bo 12 mand.

Inventaret lånte man på Søkvæsthuset. i 1825 købte man den første Bombebøsse, den lå på

hjørnet af Dybensgade og Skvaldergade, omtrent lige bag ved Nikolaj Kirke. Huset ligger

der endnu. Her boede 50 mand. I 1840 flyttede man til et hus i Brogade nr.8, der hvor

udenrigsministeriet ligger nu Her boede man til 1894, hvor man havde bygget hus i Oven gaden

oven vandet nr.48. Dette hus boede man i til 1956, hvor den nuværende Bombebøsse blev

bygget.

Det nye hus i Dronningensgade69, er tegnet af arkitekt Peter Norden Sølling, stifterens

tipoldebarn. Han er i dag medlem af direktionen i Bombebøssen. I dag bor der 20 enlige

søfolk og 7 ægtepar i stiftelsen. Man kunne spørge om der er behov for en Bombebøsse

i 2006 Ja! det er der. Så længe der sejler danske søfolk på de store have, er det godt, at de kan

finde et hjem i Danmark efter måske 40-50 år til søs.

Peter Norden Søllings initiativ lever stadig i bedste velgående. Han spurgte ikke først om det

kunne nytte eller betale sig, han gjorde der bare.