Fotoalbum

Stiftelsen set fra Dronningensgade

Hallen

Hallen

Glas montre med udstilling. Doneret af beboerne

Gange til lejlighederne

Messen

Gården hvor der kan hygges i kammeratligt samvær

Sol terrassen set fra gården

Sol terrasse på 5 sal

Messen set fra 5 sals terrasse

Spise sal samt billard til eftermiddags hygge

Messens velfungerende køkken som er doneret af Mærsk fonden i 1998

Penge løst vaskeri som er doneret af Mærsk fonden i 2007

Bibliotek for beboerne

Hobby/værksted for beboerne

Cykel kælder

Billed af stifteren Peter Norden Sølling

Stifterens gravsted på Holmens Kirkegård.

Gammel Bombebøsse Oven Gaden Ovev vandet 48E